Vispassages Linge bewijzen hun nut

19 juni 2017 De vistrappen die dit najaar in Linge zijn gebouwd, bewijzen volop hun nut. Camera's in de vistrap bij stuw Pijpekasten tonen aan dat vissen goed door de passage kunnen zwemmen en dat steeds meer soorten langs komen.
Riviergrondel, een vissoort die onlangs voor het eerst de stuw Pijpekasten passeerde.

De vispassages dragen bij aan de soortenrijkdom in de Linge en versterken daarmee de ecologische waarden de rivier. In de vistrap bij stuw Pijpekasten, bij Geldermalsen, registreren camera's welke vissoorten er passeren. Domineerden eerst vooral brasem, blankvoorn, baars en alver, inmiddels kwamen ook de rivier- en marmergrondel voorbij. De beelden tonen dat vissen goed tegen de stroom in komen, elke dag passeren tientallen vissen de stuw. Op deze manier groeien de visstand en soortenrijkdom in de Linge tussen Gorinchem en Tiel.