Brand varkensstal Erichem

28 juli 2017 Op 27 juli jl. heeft er een hevige brand gewoed in een varkensstal in Erichem, waarbij 20.000 varkens om het leven zijn gekomen.

Waterschap Rivierenland heeft onder andere gezorgd voor voldoende bluswater. Ook  controleren we samen met de brandweer het water op mogelijke verontreiniging. In het gebied buiten het afgezette, besmette gebied (asbest) is de kwaliteit van het oppervlaktewater goed bevonden met voldoende zuurstof. Op de website van de gemeente Buren vindt u meer informatie over hoe om te gaan met roetdeeltjes en verbrandingsresten rondom deze varkensstal.  

Heeft u vragen over de brand? Neem dan contact op met de gemeente Buren via telefoonnummer: 14 0344 (zescijferig nummer).

Heeft u vragen over de milieuvergunning en het toezicht daarop? De provincie Gelderland is daarvoor verantwoordelijk. Neem dan contact op met het provincieloket via 026 – 359 99 99 of provincieloket@gelderland.nl.