Opdrachtnemer slibvergistingsinstallatie RWZI Tiel bekend

5 juli 2017 Door ondertekening van de contracten, is het waterschap officieel de samenwerking aangegaan met Besix Nederland. Deze firma uit Barendrecht gaat de slibvergistingsinstallatie op de rioolwaterzuivering in Tiel optimaliseren. Hierdoor wordt ook deze rioolwaterzuivering energie neutraal, een Energiefabriek.
Aannemer Besix en directielid Jacob Knoops ondertekenen de contracten

Deze opdracht is onderdeel van een centralisatieproject van afvalwaterzuivering. In 2020 zullen een aantal kleinere rwzi’s in het noorden van het beheersgebied van het waterschap worden opgeheven. Het afvalwater uit deze regio zal dan via een nieuw persleidingentracé worden afgevoerd naar de zuiveringen in Tiel en Dodewaard. Omdat hiervoor extra capaciteit nodig is, wordt de zuivering in Dodewaard uitgebreid om de toename van het afvalwater te kunnen verwerken. De centralisatie heeft als doel om efficiënt en duurzaam het afvalwater te kunnen verwerken en draagt bij aan de klimaatdoelstellingen van het waterschap.