Werkzaamheden FluviaTiel officieel van start

12 juli 2017 In ‘echt waterschapsweer’ zijn de werkzaamheden aan FluviaTiel officieel van start gegaan. Heemraad Goos den Hartog verrichtte samen met gedeputeerde Meijers en wethouder Brink de starthandeling voor dit unieke samenwerkingsproject in Tiel-Oost. Naast een klimaatbestendige dijk, krijgt Tiel ook woningbouw, natuur en meer recreatiemogelijkheden.

Meer mogelijk

 De voorbereidingen zijn al een tijdje aan de gang, maar in de ochtend van 12 juli zijn de werkzaamheden aan FluviaTiel officieel van start gegaan. In een gezamenlijke toespraak belichtten de drie bestuurders de meerwaarde een integrale gebiedsaanpak in een project als FluviaTiel. Door geld bij elkaar te leggen en werkzaamheden te combineren is simpelweg meer mogelijk.

Project FluviaTiel

In Tiel werken de drie overheden samen in het gebied tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en de haven langs de Waal in het project FluviaTiel. In dit project wordt gewerkt aan het versterken van de Echteldsedijk door de realisatie van een klimaatdijk, worden maatregelen genomen om de overlast van kwelwater te verminderen, wordt nieuwe natuur aangelegd  en de Kleine Willemspolder beter toegankelijk gemaakt voor wandelaars. Ook wordt het gebied achter de dijk opgehoogd om in een volgende fase woningen te kunnen bouwen.