Waterschap Rivierenland verpacht percelen via openbare inschrijving

14 augustus 2017 Op 5 en 12 oktober 2017 houdt het waterschap voor het eerst een openbare inschrijving voor de pacht van graslandpercelen. Eerder heeft het waterschap al dijkpercelen middels openbare inschrijving in pacht aangeboden. Door een openbare inschrijving te houden, krijgen alle agrarische ondernemers binnen het werkgebied van het waterschap de mogelijkheid om in aanmerking te komen.

Het waterschap heeft diverse gronden in eigendom en beheer. Deze gronden kunnen in de toekomst worden ingezet als ruilgrond of bijvoorbeeld worden gebruikt voor het realiseren van waterbergingsprojecten. Omdat het waterschap op dit moment de gronden niet nodig heeft kunnen agrariërs de percelen pachten. Er worden zeven agrarische percelen aangeboden in o.a. Wellseind, Herwijnen, Dodewaard en Erichem. De grootte varieert van circa 1 tot 5 hectare. Het betreft op dit moment hoofdzakelijk graslandpercelen. De hoogste inschrijver krijgt na gunning het perceel toegewezen middels een pachtovereenkomst voor de duur van één teeltjaar.

Op 5 oktober 2017 kunnen geïnteresseerden terecht voor de openbare inschrijving voor de kavels in Buren en Dodewaard op de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan Siemensstraat 2 te Tiel. Op 12 oktober 2017 kunnen geïnteresseerden terecht voor de openbare inschrijving voor de kavels in Wellseind en Herwijnen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Onderlangsweg 3 te Zaltbommel. Op beide dagen vinden de inschrijvingen plaats tussen 12.00 en 14.00 uur waarna om 14.00 uur alle inschrijvingen in openbaarheid worden geopend.

Voor meer informatie over uitgifte in pacht bij openbare inschrijving zoals inschrijfformulieren en voorwaarden en bepalingen kan men terecht op de website van Waterschap Rivierenland onder ‘regelen en aanvragen’, uitgifte graslandpercelen