Dalempoort Gorinchem sluit 3 oktober voor oefening

2 oktober 2017 Op dinsdag 3 oktober oefent Waterschap Rivierenland in Gorinchem de sluiting van de Dalempoort. De poort vormt een doorgang in de Dalemsedijk, die bij hoog water op de Waal dicht gaat.

Tijdens de oefening kijkt het waterschap of de procedures goed verlopen, of de materialen in orde zijn en hoe de samenwerking verloopt met de gemeente. De Dalempoort wordt gestremd van 10.00 tot 12.30 uur. Tijdens de oefening kunnen voetgangers ter plaatse enige hinder ondervinden.

 

Extreem hoogwater

Bij extreem hoogwater beschermt het waterschap de stad Gorinchem tegen het rivierwater van de Waal. Dat gebeurt door de sluiting van de coupure in de stadswal, die hier onderdeel is van de Dalemsedijk.

 

Duizend kilometer dijken en kades

Waterschap Rivierenland werkt aan veilige dijken, een goed waterbeheer en het zuiveren van rioolwater. Het waterschap beheert ruim 500 kilometer dijken langs de grote rivieren, en ook nog eens ruim 500 kilometer kleinere dijken en kades.