Onderzoek vloerconstructie kantoor Waterschap Rivierenland nodig

11 oktober 2017 Waterschap Rivierenland gaat aanvullend onderzoek doen naar de vloerconstructie van het hoofdkantoor in Tiel. Dit naar aanleiding van resultaten van het onderzoek naar de ingestorte parkeergarage in aanbouw bij Eindhoven Airport. Daarmee volgt het waterschap de landelijke beleidslijn van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het onderzoek start eind deze week.

Uit vooronderzoek van het technisch adviesbureau, dat betrokken is geweest bij de bouw van het waterschapskantoor,  blijkt dat het pand dezelfde vloerconstructie heeft als in Eindhoven. De situatie bij het waterschap is wel anders. Invloeden van buitenaf, zoals weer, hebben bij een bestaand gebouw minder impact op de vloerconstructie dan bij een pand in aanbouw. Het kantoor aan de Blomboogerd in Tiel kan tijdens het vervolgonderzoek gewoon geopend blijven.

Naar verwachting zal het onderzoek tot eind oktober duren.