Schouw van start: waterschap controleert de dijken

2 oktober 2017 Vanaf 2 oktober 2017 controleren we het onderhoud van de dijken in het hele rivierengebied. Ook de boezemkades en de kanaaldijken in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden worden gecontroleerd. We noemen dit de ‘schouw’.
Tussen 15 oktober en 1 april mag op de dijk geen vee lopen, om schade te voorkomen.

Onze dijkbeheerders controleren of de particuliere percelen aan de dijk gemaaid zijn en of overhangend hout is gesnoeid. Ook mag tussen 15 oktober 2017 en 1 april 2018 geen vee meer lopen, om schade aan de dijk te voorkomen.

Het belangrijkste doel van het onderhoud is een sterke grasmat op de dijken. Die stevige grasmat draagt eraan bij dat de dijken goed bestand zijn tegen het rivierwater bij hogere waterstanden.

Najaarsschouw

Eigenaren of gebruikers van dijkpercelen moeten de dijktaluds en de bermen maaien en overhangend hout snoeien. Het maaisel en snoeihout moeten opgeruimd zijn en alle distels en brandnetels moeten verwijderd zijn. Onze dijkbeheerder zal controleren of dit is gebeurd.

Heeft u werkzaamheden nabij de dijk, waarvoor het waterschap toestemming heeft gegeven, houdt u dan rekening met de speciale voorwaarden die gelden tijdens het hoogwaterseizoen.

Op tijd beginnen

Als het onderhoud niet op tijd in orde is, voert het waterschap het onderhoud uit, op kosten van de betreffende eigenaar. Op tijd beginnen met het onderhoud van de dijk kan dit voorkomen. Met elkaar kunnen we werken aan een goed dijkbeheer in het rivierengebied.

Informatie:

Heeft u vragen over de schouw, dan kunt u tijdens kantooruren bellen naar de heer H. Knotter (0344) 64 90 90.