Waterschap Rivierenland met EQA-box genomineerd voor waterinnovatieprijs

14 november 2017 Waterschap Rivierenland is samen met EQA-projects, Hogeschool Rotterdam, Van Hall Larenstein en TU Delft genomineerd voor de waterinnovatieprijs. Het project de EAQ-box Plug and Play is één de twaalf projecten die kans maakt op de prijs. De uitreiking is op 27 november tijdens de Innovatiedag Waterschappen. Stemmen op de EAQ-box Plug and Play kan via: https://www.waterinnovatieprijs.nl/

Over EAQ-box Plug and Play

We zitten midden in een energietransitie: de vraag naar energie zal door de bevolkingsgroei enorm toenemen en tegelijkertijd moeten we de CO2-uitstoot reduceren. Met meer dan 40.000 locaties en werken waar vallend water aanwezig is, bezitten de waterschappen een enorme energiepotentie.

Daarom heeft EQA-Projects, samen met studenten van Hogeschool Rotterdam, Van Hall Larenstein, waterschap Rivierenland en sinds kort ook de TU Delft, een waterkrachtinstallatie ontwikkeld die eenvoudig overal te plaatsen is. Het is een ‘plug & play’ en gestandaardiseerd product dat de plastic soep als grondstof gebruikt. Visveiligheid ligt ten grondslag aan het ontwerp.

De EQA-Box is samen met water- en peilbeheerders ontwikkeld, zodat de installatie nooit een obstakel in de watergang is of het afvoerdebiet beperkt. De installatie is eenvoudig binnen een dag te plaatsen bij een stuw, rioolwaterzuiveringsinstallatie, gemaal, in- en uitlaatkokers en spuisluizen.