Voorzichtig begin hoogwaterseizoen

4 december 2017 Afgelopen weekend was een voorzichtig begin van het hoogwaterseizoen. De Waal steeg vrijdag 1 december net boven +11 meter bij Lobith.
De Waalbandijk bij Boven-Leeuwen, zaterdag 2 december.

Hier en daar liepen de eerste uiterwaarden vol langs Waal en Nederrijn. Daar zijn ze voor. Soms kwam het water tot de teen van de rivierdijk, zoals op de foto bij Boven-Leeuwen. In de zomerpolders langs Maas en Waal opent Waterschap Rivierenland standaard de schuiven op 1 december, tot 1 april heeft de rivier vrij spel in het winterbed. Van andere maatregelen is nu geen sprake.

Inmiddels zakt het peil alweer richting +9 meter bij Lobith. Van hoog water is sprake als het peil bij Lobith +13 meter bereikt. De laatste keer was in 2011. Waterschap Rivierenland zorgt voor sterke en veilige dijken langs de grote rivieren.