Water daalt op grote rivieren

11 januari 2018 Het water op de grote rivieren daalt weer, na het weekend is de hoogwatergolf weer uit ons gebied.

Het water op de grote rivieren daalt weer, na het weekend is de hoogwatergolf weer uit het gebied. Waterschap Rivierenland opent de coupure in Nijmegen op donderdagmiddag 11 januari, de coupures bij Woudrichem en Gorinchem gaat maandag weer open.  Ook worden dijkinspecties afgebouwd en de beverpatrouille houdt op. Daarnaast ruimen we al het drijfvuil dat de dijk schaadt op. Organisch materiaal blijft nog even liggen. Later in januari is er weer kans op ‘hoger’ water. De noodmaatregelen, zoals bv. het inpakken van de zomerkade bij Huissen, blijven liggen tot na het hoogwaterseizoen. Daarna worden structurele maatregelen genomen.