19 februari: Bewonersbijeenkomst rioolwaterzuivering Sleeuwijk

12 februari 2018 Op maandagavond 19 februari 2018 organiseert Waterschap Rivierenland een bewonersbijeenkomst over een eventuele nieuwe weg in verband met de uitbreiding van de rioolwaterzuivering in Sleeuwijk. De bijeenkomst wordt gehouden in Partycentrum De Ontmoeting, Hoogstraat 32 in Werkendam. Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 19.45 uur. De betrokken bewoners zijn per brief uitgenodigd, andere belangstellenden zijn van harte welkom.

De zuivering in Sleeuwijk wordt gecentraliseerd waardoor de kleinere en verouderde rioolwaterzuiveringen in het Land van Heusden en Altena zullen worden opgeheven. Het slib vanuit de regio zal op deze zuivering worden verwerkt tot biogas, oftewel een Energiefabriek. Het waterschap is bezig met de voorbereidingen voor een bestemmingsplanwijziging om een Energiefabriek te kunnen maken.