Waterschap werkt mee aan ontwikkeling warmte- en koude voorziening Arnhem

12 februari 2018 Op 9 februari hebben zes partijen, waaronder Waterschap Rivierenland, een intentieverklaring ondertekend voor een haalbaarheidsonderzoek naar een unieke en duurzame warmte- en koude voorziening in de wijk Vredenburg in Arnhem. Heemraad Mathieu Gremmen ondertekende namens het waterschap.

Het gemaal Vredenburg biedt goede kansen om thermische energie te winnen uit oppervlaktewater. Hiermee kan een warmte-koude net gevoed worden dat meerdere bestaande gebouwen van energie kan voorzien. Dergelijke innovaties dragen bij aan de doelstelling van het waterschap om in 2030 energieneutraal te werken.

Lees hier het volledige persbericht van de samenwerkende partijen.