Zaterdag 17 maart: vuil vissen in de Alblasserwaard

12 maart 2018 Het beste moment om zwerfvuil op te ruimen, is op de overgang van winter op voorjaar. Als alles nog moet gaan groeien. Daarom vindt op zaterdag 17 maart in de Alblasserwaard de jaarlijkse Vuilvisdag plaats. Sportvissers, wildbeheerders, scouting en waterschap werken samen om sloten en vaarten op te ruimen.
In het waterrijke polderland van de Alblasserwaard wordt op 17 maart massaal zwerfvuil opgeruimd.

In de vele sloten en vaarten van de Alblasserwaard is zwerfvuil een risico voor natuur, mens en dier. Water kan vervuild raken. Dat komt de waterkwaliteit niet ten goede. Daarom slaan verschillende organisaties al enkele jaren in maart de handen ineen: tientallen vrijwilligers gaan langs de sloten om zwerfvuil op te ruimen. Iedereen is van harte welkom om te helpen.

Containers

Het verzamelde afval kan worden gestort in containers op zeven locaties: IJsclub Alblasserdam, de brug Peilmolen / Zijdeweg in Oud-Alblas, de Poldermolenweg-west in Molenaarsgraaf, de Ammerse Brug, het Raadhuis in Goudriaan en aan weerskanten van Giessenburg: bij De Groot bestrating aan de Doetseweg 56 en aan de Neerpolderseweg 94/96.

Vrijwillgers

De Vuilvisdag in de Alblasserwaard wordt mogelijk gemaakt door vele vrijwilligers en hengelsportverenigingen De Graafstroom (Molenaarsgraaf) en De Alver (Giessenburg), de wildbeheereenheden Alblasserwaard-Oost en –West, Scouting Alblasserdam en Waterschap Rivierenland.