7 mei: Kick off campagne Waterkwaliteit

1 mei 2018 Water: samen houden we het schoon

Frituurvet door de wc spoelen, de auto wassen op straat, onkruid bestrijden met chloor of oud brood voeren aan de eendjes. Goed idee? Nee, eigenlijk niet. De grond en het water vervuilen en het is moeilijker om zo het water schoon te krijgen. Toch spoelen we vaak onbedoeld veel verkeerde stoffen door het afvoerputje. Waterschap Rivierenland start daarom tijdens de Week van ons water en de aftrap van Green Capital in Nijmegen de campagne rondom waterkwaliteit: ‘Water: Samen houden we het schoon’

Met deze campagne wil het Waterschap inwoners inzicht geven in de kwaliteit van het water en bewuster maken hoe ze zelf bij kunnen dragen aan schoon water.

Toiletdames

De start van de campagne is om 10.00 uur op de weekmarkt (Kelfkensbos) in Nijmegen. De toiletdames van Rioned zullen een ludieke wijze mensen aanspreken. Het waterschap deelt die ochtend emmers en keukenkastflyers uit waar zes tips op staan voor bewoners om bij te dragen aan schoon water en heemraad Matthieu Gremmen licht toe wat het waterschap doet om de waterkwaliteit goed te houden.

Naast de aftrap van de campagne ondertekenen de gemeente en het waterschap ook een letter of intent met betrekking tot Green Capital.