Aanpassingen voor hoogwaardig OV Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

15 mei 2018 De provincie Zuid-Holland organiseert, samen met de gemeente Molenwaard, het Waterschap Rivierenland en Qbuzz, op dinsdag 15 mei een informatieavond bij het Wellantcollege in Ottoland. De bijeenkomst staat geheel in het teken van de aanpassingen van de fietspaden langs de Wervenkampweg, de Damseweg en de voorzieningen bij de bushaltes Bleskensgraaf en Molenaarsgraaf langs de N214.
Als wegbeheerder onderhoudt Waterschap Rivierenland in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden ruim 600 kilometer aan wegen en fietspaden.

De regio Drechtsteden - Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (DAV) krijgt in december 2018 een vernieuwd openbaar vervoernetwerk. Met de komst van dit nieuwe netwerk krijgt de regio een stevig netwerk van snel, betrouwbaar, frequent en comfortabel hoogwaardig openbaar vervoer (HOV). Er komen zeven HOV lijnen. Het openbaar vervoer in de regio krijgt hiermee een flinke kwaliteitsimpuls.

Aanpassingen

Om de HOV bussen sneller en betrouwbaarder te laten rijden, zijn aanpassingen nodig aan de infrastructuur. De provincie Zuid-Holland werkt op dit moment samen met gemeenten in de regio en andere wegbeheerders aan de voorbereiding van een flink aantal infrastructurele maatregelen. Ook in de gemeente Molenwaard. Om het reizen comfortabeler te maken worden de haltes Bleskensgraaf en Molenaarsgraaf langs de N214 voorzien van duurzaam meubilair met meer comfort en extra voorzieningen, zoals overdekte fietsenstallingen en digitale informatiepanelen met actuele vertrektijden. Bij de halte Bleskensgraaf komt een K+R en bij de halte Molenaarsgraaf wordt een P+R terrein gerealiseerd. Daarnaast worden de fietspaden langs de Damseweg en de Wervenkampweg verbeterd om het reizen van en naar de HOV-haltes te veraangenamen.

Tijdens de bijeenkomst krijgen belangstellenden informatie over het nieuwe netwerk van HOV lijnen en alle maatregelen die hiervoor nodig zijn. Er is uiteraard alle ruimte voor het stellen van vragen.

-      Wanneer: dinsdag 15 mei, van 19.00 – 20.30 uur. De plenaire presentatie start om 19.30 uur.

-      Waar: Wellantcollege De Bossekamp, B 140, 2975 BK Ottoland

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de inframaatregelen op de website van de provincie Zuid-Holland: www.zuid-holland.nl/r-net. Meer informatie over het nieuwe openbaar vervoernetwerk vindt u op www.qbuzz.nl/dav