Rietmoeras Kinderdijk wordt groen

11 juni 2018 Het rietmoeras in de Hoge Boezem van de Overwaard bij Kinderdijk wordt groen. Het bijzondere project combineert waterveiligheid met waterkwaliteit en natuurwaarden. Riet en lisdodde winnen terrein.
Het rietmoeras in juni 2018. Klik voor meer foto's.
De contour van het rietmoeras in 2016.

In het gebied combineren we verschillende doelstellingen. Door het Achterwaterschap te verdiepen verbeteren we de waterveiligheid. Dankzij de verdieping stroomt het Achterwaterschap beter door. Bij extreme omstandigheden, zoals hevige regenval en westenwind, stijgt de waterstand in het oosten van de Alblasserwaard minder. Dit verkleint de kans op dijkdoorbraak van regionale keringen, wateroverlast en economische schade.

De opgegraven grond uit het Achterwaterschap gebruiken we voor de aanleg van het rietmoeras in de Hoge Boezem van de Overwaard. Hiermee draagt het Waterschap niet alleen bij aan natuurdoelen van Natura2000, maar verwachten we op de lange termijn ook de waterkwaliteit te verbeteren.

De aanleg van het moeras startte in 2015. Na drie jaar wordt het moeras nu goed zichtbaar. In maart 2018 zaaide het waterschap op proef riet en lisdodde, vooral op die plekken kleurt het moeras groen.