Droogtemaatregelen per gebied

14 augustus 2018 Waterschap Rivierenland doet er in deze droge periode alles aan om zo veel mogelijk water in het gebied te brengen en te houden. Op verschillende plekken hebben we aanvullende bemaling geplaatst. In het hele gebied maaien we de watergangen extra en verhogen we waar mogelijk waterpeilen. De komende dagen wordt neerslag verwacht. We monitoren constant de waterpeilen en schakelen waar nodig aanvullende bemaling uit om wateroverlast te voorkomen. Ook krijgen we verschillende meldingen van blauwalg. Let daarom op het water bij het drenken van vee. Als je gaat zwemmen is het verstandig eerst zwemwater.nl te raadplegen. Hieronder een indruk van wat wij per regio doen om zo veel mogelijk water in het gebied te brengen en te houden.
Droogtemaatregelen per gebied
Voor het eerst sinds 1976 laat het waterschap weer water vanuit de Afgedamde Maas in de Bommelerwaard, bij de Dam van Brakel in Poederoijen.
Bij Doornenburg takt de Linge af van de Rijn (Pannerdensch Kanaal). Om ook bij de lage waterstand op de rivier water op te pompen is gemaal Pannerling met buizen verlengd.
Bij het Kolff gemaal in Hardinxveld plaatste het waterschap pompen om water van de Merwede in het Kanaal van Steenenhoek te brengen.
Bij het Kuijk gemaal bij Randwijk laat het waterschap extra water van de Nederrijn in de Betuwe.
Bij het gemaal Drielandenpunt bij Ravenswaaij brengt een pomp extra water van het Amsterdam-Rijnkanaal in het gebied.

Betuwe

De Betuwe krijgt water via de Linge. Bij Doornenburg pompt Waterschap Rivierenland normaal gesproken water uit het Pannerdensch Kanaal in de Linge. Om dit bij de dalende rivierstand te kunnen blijven doen, hebben we de positie van gemaal ‘de Pannerling’ aangepast. Het gemaal is verder in de rivier gelegd. Door de lage waterstand kan de Pannerling minder water in de Linge pompen dan normaal. Daarom is besloten om vervangende bemaling bij de Pannerling te plaatsen. Zo zorgen we ervoor dat er net zo veel water de Linge ingepompt kan worden als gewoonlijk.

Langs de Nederrijn laten we normaal gesproken water in bij het Kuijkgemaal bij Randwijk. In verband met het aanhoudende neerslagtekort laten we meer water in dan gewoonlijk. Rijkswaterstaat houdt het waterniveau in de Nederrijn hoog genoeg, zodat Waterschap Rivierenland nog water kan inpompen.

Omdat het waterpeil in het Amsterdam-Rijnkanaal laag is, was het niet meer mogelijk om water in te laten. Bij Ravenswaaij hebben we daarom aanvullende pompen geplaatst om net zoveel water te kunnen inlaten als gewoonlijk.

Vijfheerenlanden

Ook de Vijfheerenlanden zijn onderdeel van het stroomgebied van de Linge. Hier nemen we maatregelen om water zo lang mogelijk vast te houden. Gedurende de droge weken zijn de peilen in de polders verhoogd tot aan, en zelfs soms wat boven, de marge. Omdat er nu regen verwacht wordt hebben we de peilen nu tijdelijk weer teruggezet naar normaal niveau.

Bij het Kolff-gemaal in Hardinxveld hebben we een schuif met pompen geplaatst, zodat we water uit de Merwede naar de Linge en het Merwedekanaal kunnen pompen. Ook deze pompen draaien op dit moment, gezien de verwachte regen, niet.

Het waterschap heeft aan de Provincie Zuid-Holland gevraagd om op het Merwedekanaal spaarzaam te schutten bij de sluizen in Vianen en Gorinchem. Dat bespaart per keer veel water uit de Linge en het Merwedekanaal. Daardoor kunnen de wachttijden voor de scheepvaart oplopen.

Alblasserwaard

In de Alblasserwaard inspecteren we regelmatig preventief enkele kades op scheuren door droogte. Bij de molens van Kinderdijk hebben we tijdens de droge periode extra water ingelaten vanaf de Lek. Op dit moment is dit niet meer nodig dan gewoonlijk.

Vanwege de lage rivierstand was het heel beperkt mogelijk om in de Gantel bij Papendrecht rivierwater in te laten. Dankzij een aanvullende bemalingspomp is het waterpeil weer op het juiste niveau.

Afhankelijk van de hoeveelheid neerslag pompen we een bepaalde hoeveelheid water vanuit de lage boezem van de overwaard in de polder Nieuw Goudriaan. Zo houden we het water op peil. Ook bij Meerkerk Zuid pompen we afhankelijk van de hoeveelheid neerslag water vanuit het lage deel naar het hoge deel van de polder.

Rijk van Nijmegen

In een deel van het Rijk van Nijmegen en de Ooijpolder bestaat geen mogelijkheid om water in te laten. Op hoge gronden vallen sloten droog. Veel vissen trekken tijdig naar lager gelegen water. De polders ten westen van Nijmegen kunnen we nog van voldoende water voorzien.

Land van Maas en Waal

Het Land van Maas en Waal krijgt water uit de Maas en het Maas-Waalkanaal. Afgezien van een aantal lokale knelpunten is de wateraanvoer voldoende. De lokale knelpunten proberen we op te lossen door o.a. extra te maaien en de waterpeilen waar mogelijk te verhogen. De komende dagen is neerslag verwacht. Wij monitoren constant de waterpeilen om wateroverlast te voorkomen.

Bommelerwaard

De Bommelerwaard krijgt water uit de Afgedamde Maas en de Maas. Om het water in de polder bij Poederoijen zo hoog mogelijk te houden, lieten we de afgelopen weken voor het eerst sinds 1976 water uit de Afgedamde Maas het gebied in stromen. Omdat er regen verwacht wordt, hebben we het inlaten van water op dit moment gedurende een korte periode gestopt.

De gemalen bij Hedel en Kerkdriel draaiden de afgelopen weken op volle toeren om voldoende water aan te voeren. Ook deze gemalen draaien gedurende op dit moment in verband met de verwachte regen niet op volle toeren.

Door aanvullende bemaling en de gewijzigde weersomstandigheden is er weer voldoende water op hoge gronden langs de rivierdijken in de buurt van Zuilichem en Gameren. We houden de aanvullende bemaling gereed voor wanneer nodig.

Land van Altena

Het Land van Altena krijgt water uit de Maas en de Afgedamde Maas. Dat gebeurt bij Genderen, Peerenboom, Wijk en Aalburg en Woudrichem. Ook hier zakt het water op hoge gronden weg.

Uitzondering op beregeningsverbod voor de Noordwaard
Er is één uitzondering op het beregeningsverbod: vanaf 31 juli 2018 mag in de Noordwaard voorlopig wel overdag beregend worden. Dit komt doordat de Noordwaard een gebied is met een heel eigen karakteristiek. Er zijn zeven kleine, op zichzelf staande polders zonder kleine vertakkingen in het watersysteem. Per polder zijn er slechts één à twee grondeigenaren. Het water kan er dus goed verdeeld worden. Bovendien is er in de omgeving van de Noordwaard veel water beschikbaar dat gemakkelijk in het gebied ingelaten kan worden. Anders dan in de rest van het rivierengebied is het in deze kleine polders mogelijk om met het beschikbare water alle gebruikers te bereiken. 

 

Tielerwaard

Door de vele beregening komt het water in de Tielerwaard op droge dagen niet tot aan de hogere gronden in de buurt van de Waaldijk. Op regenachtige dagen herstelt de waterstand zich.

We hebben tijdens de droge periode twee extra pompen ingezet in de Oud Culemborgsche Vaart, ter hoogte van Poldermolen Waardenburg en Haarstraat Tuil. Bij FruitMasters aan Het Oosteneind in Geldermalsen staat een extra pomp paraat om meer water aan te voeren richting Tuil / Waardenburg. De twee pompen in de Oud Culenborgsche waard zijn nu niet meer nodig en zijn weggehaald. Wanneer weer aanvullende bemaling nodig is, staan de pompen weer paraat. De pompen aan het Oosteind in Geldermalsen draaien in verband met de gevallen regen op dit moment niet.

Bij de Peersteeg in Hellouw stond de afgelopen periode aanvullende bemaling om het gebied Hellouw / Haaften op peil te houden. Deze bemaling is nu niet meer nodig. Wanneer weer aanvullende bemaling nodig is, staat een mobiele pomp paraat.

 

Lees meer over droogte en hitte in het rivierengebied en de veelgestelde vragen hierover.