Waterschap plaatst pompen in Lentse Plas

31 augustus 2018 Waterschap Rivierenland plaatst pompen in de Lentse Plas om te voorkomen dat de singels in de Nijmeegse wijk Waalsprong droogvallen. Door de aanhoudende droogte en het historisch lage water op de Waal zakte het peil in de wijk snel.
De plassen bij Lent, bij de aanleg in 2016.

Met de tijdelijke pompen voorkomt het waterschap dat de singels droogvallen, wat zou leiden tot stankoverlast en natuurschade. Naar verwachting zullen de pompen enkele maanden nodig zijn, totdat het waterpeil zich heeft hersteld.Ook vorige zomer plaatste het waterschap pompen. Dit jaar kon het waterschap ingrijpen lang vermijden, dankzij de buffer uit het natte voorjaar en extra berging in de Oosterhoutse Plas. Met het laagwater record op de Waal verliest het gebied nu water aan de rivier, in plaats van andersom.

De verwachting is dat deze extreme situaties in de toekomst vaker voor komen. Een manier om het watersysteem robuuster te maken, is het aanbrengen van een laag klei op de bodem en oevers van de singels. Zo kan water moeilijker wegvloeien uit de singels. Nieuwe watergangen in de wijk worden al op deze manier aangelegd.

 Lees meer over de droogte in het rivierengebied.