Samenwerken aan ontwikkeling Hazelaarplein Vianen

12 september 2018 Waterschap Rivierenland en gemeente Vianen willen gaan samenwerken aan de ontwikkeling van het Hazelaarplein in Vianen. Met elkaar kijken ze naar mogelijkheden voor een gecombineerd plan van de dijkversterking en woningbouw. Op 11 september ondertekenden waterschap en gemeente een intentieovereenkomst.
wethouder Harry van Tilburg en heemraad Goos den Hartog ondertekenen de intentieovereenkomst

Waterschap Rivierenland heeft de opgave om de Lekdijk tussen de uitmonding van het Merwedekanaal en de A27 ten noorden van Vianen in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden te versterken. Dit dijktraject beschermt de kern Vianen tegen hoogwater vanuit de Lek.

Gemeente Vianen is van plan woningbouw te ontwikkelen ter plaatse van de Lekdijk. Momenteel bevindt zich ter hoogte van het Hazelaarplein ‘De Stadshof’, een complex waarin tot voor kort een  sporthal, theater en vergaderzalen waren ondergebracht.

Samen optrekken

Zowel de gemeente Vianen als het waterschap hebben de ambitie en intentie om samen van deze (ruimtelijke) ontwikkeling een succes te maken. De gemeente Vianen heeft een stedenbouwkundige studie uitgevoerd om de mogelijkheden van herontwikkeling van het Hazelaarplein in beeld te krijgen. Het resultaat hiervan is de bouw van een appartementencomplex in of nabij de dijk in combinatie met aanvullende huur- en koopappartementen in verschillende prijsklassen.

dijkversterking en herontwikkeling Hazelaarplein rood: alleen dijkversterking
geel: mogelijke samenwerking dijkversterking en herontwikkeling Hazelaarplein