Inschrijven voor pachten dijk- of graslandpercelen 2019? Bekijk de mogelijkheden

24 oktober 2018 Waterschap Rivierenland verpacht in 2019 ruim 675 hectare dijkhellingen. Daarnaast worden er nog eens 17 graspercelen, variërend van 1 tot ruim 6 hectare, uitgegeven via pacht. De percelen liggen verspreid over het Rivierengebied. Heeft u interesse? Tussen 1 november en 3 december vinden de openbare inschrijvingen en gunningen plaats.

Dijkpercelen
Heeft u interesse in een dijkperceel? Klik dan hier voor meer informatie of kom naar de informatieavond op 30 oktober op het hoofdkantoor Waterschap Rivierenland (De Blomboogerd 1, 4003 BX) in Tiel, tussen 19.30 -21.00 uur.

Graslandpercelen
Wilt u meer weten over de 17 graslandpercelen? Kijk dan hier en kom naar de openbare inschrijving op 1 november bij de Rioolwaterzuiveringsinstallatie Tiel, Siemensstraat 2 in Tiel of 6 november 2018 bij de Rioolwaterzuiveringsinstallatie Zaltbommel, Onderlangsweg 3 in Zaltbommel.