Openbare inschrijvingen voor verpachten agrarische percelen van Waterschap Rivierenland 2019 van start

23 oktober 2018 Op donderdag 1 en dinsdag 6 november 2018 zijn agrariërs van harte welkom om tijdens de openbare inschrijving in aanmerking te komen voor de pacht van agrarische percelen van het waterschap.

Waterschap Rivierenland heeft landbouwpercelen in eigendom om projecten (bijvoorbeeld waterberging, natuurvriendelijke oevers en dijkversterkingen) te realiseren. Percelen die op dit moment niet door het waterschap in gebruik zijn, worden tijdelijk in liberale pacht uitgegeven.

Zeventien agrarische kavels

Er worden in november 2018 zeventien agrarische kavels door het waterschap aangeboden. Het gaat om kavels in Varik, Dodewaard, Slijk-Ewijk, Heesselt, Echteld, Hellouw, Hardinxveld-Giessendam, Vianen, Culemborg en Beusichem. De grootte varieert van circa één tot ruim zes hectare. Het gaat hoofdzakelijk om graslandpercelen. De hoogste inschrijver krijgt de kavel, na gunning toegewezen en ontvangt hier een pachtovereenkomst voor.

De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van één jaar. Eventueel kan nog maximaal tweemaal voor dezelfde perceel, met dezelfde pachter een overeenkomst worden aangegaan. Dit geschiedt dan telkens voor één jaar en onder dezelfde voorwaarden. Alleen agrarische ondernemers binnen het werkgebied van Waterschap Rivierenland mogen inschrijven.

Hoe werkt het?

De openbare inschrijving is over twee data en locaties verdeeld:

Donderdag 1 november 2018

Kavelnummers: 1 t/m 10 (Varik, Dodewaard, Slijk-Ewijk, Heesselt en Echteld)
Inleveren inschrijving
: tussen 12.00 en 13.00 uur
Opening inschrijvingen in openbaarheid: vanaf 13.30 uur
Waar: Rioolwaterzuiveringsinstallatie Tiel, Siemensstraat 2 in Tiel

Dinsdag 6 november 2018

Kavelnummers: 12 t/m 18 (Hellouw, Hardinxveld-Giessendam, Vianen, Culemborg en Beusichem)
Inleveren inschrijving: tussen 12.00 en 13.00 uur
Opening inschrijvingen in openbaarheid: vanaf 13.30 uur
Waar: Rioolwaterzuiveringsinstallatie Zaltbommel, Onderlangsweg 3 in Zaltbommel

Meer informatie

Meer informatie over de situering van de kavels en de uitgifte in pacht bij openbare inschrijving (inschrijfformulieren, voorwaarden en bepalingen) vindt u hier.