Record op de dijk: 675 hectare voor gras en schapen

9 oktober 2018 Boeren en aannemers kunnen in 2019 gras oogsten op maar liefst 675 hectare dijkhellingen in het rivierengebied. Dat is het dubbele van wat Waterschap Rivierenland doorgaans uit geeft. Op 30 oktober geeft het waterschap in Tiel uitleg over de inschrijving.
Dijkhellingen zijn te gebruiken voor het winnen van gras of voor beweiding door schapen. (klik voor meer)
Alle dijktrajecten die in 2019 worden uitgegeven.

Langs de grote rivieren en langs de boezems in de Alblasserwaard beheert het waterschap honderden kilometers aan boezemkades en rivierdijken. Voor een goede grasmat is maaien belangrijk. Dijkhellingen zijn te gebruiken voor het winnen van gras (twee keer maaien en afvoeren) en in beperkte mate voor beweiding door schapen.

Veel dijken nu aan de beurt

Agrarisch ondernemers doen dat via overeenkomsten voor 1, 2 of 3 jaar. In 2019 eindigen veel overeenkomsten tegelijk. Van de Betuwe en het Land van Maas en Waal zijn vrijwel alle dijktrajecten aan de beurt.

Het gaat om in totaal 53 dijktrajecten, verspreid over het gehele werkgebied van Waterschap Rivierenland tussen het Pannerdensch Kanaal en Dordrecht. Ze worden op 12, 19, 26 november én op 3 december 2018 uitgegeven. Inschrijven gebeurt digitaal. Bij gelijke inschrijving gaan belastingplichtigen aan Waterschap Rivierenland voor. Bij meerdere geschikte en gelijkwaardige kandidaten beslist het lot.

Lees hier alles over de uitgifte van dijkpercelen 2019.