Rijn record laag; vraag naar water nu minder dan in de zomer

16 oktober 2018 Na de uitzonderlijk droge en warme zomer staat de Rijn bij Lobith nu lager dan ooit. Het is een uniek gezicht, ook verderop langs de Waal, Nederrijn, Lek en Merwede. Waterschap Rivierenland kan voldoen aan de vraag naar oppervlaktewater, die nu gering is.
De Waal bij Nijmegen, waar in januari nog de Spiegelwaal mee stroomde.

De lage rivierstand levert vooral rondom Nijmegen spectaculaire beelden op. In de Betuwe neemt het waterschap nog steeds maatregelen om voldoende water aan te voeren. Zoals bij gemaal de Pannerling aan het begin van de Linge en het Kuijkgemaal in Randwijk. In laaggelegen gebieden als de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden zijn nu geen maatregelen nodig. Er is geen noodzaak om bij Kinderdijk water in te laten.

Nog even zomerpeil

Het waterschap hanteert in de meeste gebieden een zomer- en winterpeil. In de zomer staat het water hoger in de sloot, vanwege de verdamping en het groeiseizoen. Na de oogst staat het water lager, om winterse buien op te vangen. Dit najaar wordt het zomerpeil op veel plekken langer vastgehouden, om de bodem de kans te geven tot herstel na de droge zomer. Dat is maatwerk, in overleg met boeren en natuurorganisaties.

Dijken weer groen

Met de lagere temperaturen is de blauwalg, die overal langs de Maas voor kwam, inmiddels verdwenen. De combinatie van regen en lagere temperaturen zorgde er de afgelopen weken voor dat de droge grasmat op rivierdijken en boezemkades zich herstelde. Het was zulk groeizaam weer dat sommige dijken nu voor de derde keer gemaaid worden, wat zelden gebeurt. De dijken zijn klaar voor het hoogwaterseizoen in de winter.