Waterschap Rivierenland met grofzandbarrière genomineerd voor waterinnovatieprijs

4 oktober 2018 Waterschap Rivierenland is samen met Deltares en POV-piping genomineerd voor de waterinnovatieprijs. Het project grofzandbarrière is één van de twaalf projecten die kans maakt op de prijs. De uitreiking is op 29 november tijdens de Innovatiedag Waterschappen.

Stemmen op de grofzandbarrière kan via: https://www.waterinnovatieprijs.nl/project/grofzandbarriere/

Over de grofzandbarrière

De grofzandbarrière laat het grondwater onder de dijk wel doorstromen, maar belemmert het uitspoelen van het fijne zand uit de kern van de dijk. Zo wordt bezwijken van de dijk voorkomen.

De grofzandbarrière is een nieuwe techniek om een dijk te versterken. Op natuurlijke wijze voorkomt de grofzandbarrière het probleem van piping. Piping is een faalmechanisme van dijken. Als grondwater te snel onder de dijk doorstroomt, zal steeds meer zand uit de ondergrond van de dijk meespoelen. En als er teveel zand is weggespoeld, zakt de dijk geheel in elkaar. In feite is de grofzandbarrière een slim zandfilter in de dijk.

De grofzandbarrière laat het grondwater onder de dijk wel doorstromen, maar belemmert het uitspoelen van het fijne zand uit de kern van de dijk. Zo wordt bezwijken van de dijk voorkomen. Inmiddels is de werking van de barrière aangetoond in een testopstelling bij Deltares en in de Deltagoot. Tot voor kort moest op locaties met weinig ruimte langs de dijk een beschermingsconstructie van beton, staal of kunststof worden aangelegd. Dat is met de grofzandbarrière niet meer nodig, waardoor veel kosten worden bespaard.