Deltacommissaris enthousiast over betrokkenheid bewoners bij Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg

20 november 2018 Op 19 november bezocht Deltacommissaris Wim Kuijken het dijkversterkingsproject Gorinchem-Waardenburg. Vijf werkgroepen van bewoners hebben de laatste jaren nauw samengewerkt met Waterschap Rivierenland en de Graaf Reinaldalliantie om de plannen voor de dijkversterking voor te bereiden. Wim Kuijken is onder de indruk van de manier waarop deze betrokken groep bewoners en bedrijven mee doet in het project.
Deltacommissaris Wim Kuijken (2e van links) brengt toost uit op project

De Deltacommissaris prijst de manier waarop bewoners en overheden samenwerken bij de inrichting van de nieuwe dijk en zijn omgeving, zoals dit bedoeld is in de nieuwe Omgevingswet. Deltacommissaris Wim Kuijken: “Jullie hebben hier een prachtig voorbeeld neergezet. Dit is dé manier waarop we zulke projecten moeten oppakken. Het zorgt ervoor dat uiteindelijke keuzes begrepen worden.”

‘Onze dijk veilig en leefbaar’

De vijf werkgroepen, de zogenoemde ensemble-werkgroepen, bestaan uit zo’n 100 bewoners. Zij hebben zich de afgelopen twee en een half jaar gebogen over de vraag wat zij belangrijk vinden op en rond de dijk. Hun motto is: ‘Onze dijk veilig én leefbaar!’. Ze zorgden ervoor dat hun ideeën op de agenda van de betrokken overheden terecht kwamen. Niet als wensenlijstje, maar om gezamenlijk kansen en knelpunten te bespreken en zo mogelijk op te pakken.

‘We zijn onderweg’

Deze samenwerking zorgt ook voor een intensieve relatie tussen de betrokken bewoners en de medewerkers van de Graaf Reinaldalliantie. Zij begrijpen hierdoor beter wat er bij de bewoners speelt en wat hun zorgen zijn. Zo is er een voorkeursalternatief voor de dijk tot stand gekomen, waarin zorgen zijn benoemd en soms zijn weggenomen. En waarin kansen en wensen een plek hebben gekregen. De bewoners geven aan: “We zijn er nog niet, maar we zijn onderweg!”

Deltacommissaris Wim Kuijken beaamt dit: “Wat jullie hier met elkaar hebben neergezet is een grote inspiratie voor anderen. We zijn nog niet klaar. Jullie moeten nog heel wat jaren met elkaar verder. Dit mooie voorbeeld zal ik uitdragen in het land.”


Een veilig Nederland met sterke dijken en ruimte voor rivieren

Nederland is kwetsbaar voor overstromingen. Zestig procent van ons land zou regelmatig onder water lopen zonder onze dijken en duinen. Daarom moeten we blijven werken aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren. De waterschappen en Rijkswaterstaat gaan de komende dertig jaar 1.100 km dijken versterken: de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. In het rivierengebied gaat het om zo’n 400 kilometer dijken. Waterschap Rivierenland werkt daar samen met bewoners en andere betrokkenen aan. Project Gorinchem-Waardenburg (23 km) maakt hier onderdeel van uit.