Grote dijken-oefening hoogwater op zaterdag 1 december

27 november 2018 Hoogwater op de grote rivieren is niet denkbeeldig, zo bleek afgelopen januari. Echt spannend werd het toen niet, maar daar moeten we wel klaar voor zijn. Daarom oefenen zo’n 300 vrijwilligers en medewerkers van Waterschap Rivierenland op zaterdag 1 december 2018 een bedreigende hoogwatersituatie op de grote rivieren en op zee bij een westerstorm. Dijkwachten zullen die dag de dijken langs de grote rivieren nauwkeurig nalopen, in het gehele werkgebied tussen de Duitse grens tot aan Kinderdijk.
Tussen Duitse grens en Kinderdijk beschermen dijken ons tegen hoog water op de grote rivieren. Op die dijken vindt de oefening plaats. (klik voor meer)
Dijkwachten zijn herkenbaar aan hesjes.
Dijkwachten gaan te voet en per auto de dijk langs voor inspecties.
In januari overstroomden de zomerkades langs de Waal, zoals bij Beneden-Leeuwen.
Bij Wamel stond het water van de Waal tegen de bandijk, in januari van dit jaar.
In januari liepen de uiterwaarden van de Waal bij Tiel onder water, net als het parkeerterrein bij de pont.

Patrouilles

Tijdens de rondgang zien de dijkwachten ‘zogenaamd’ zaken die met hoogwater de dijken kunnen verzwakken, bijvoorbeeld drijfvuil, scheuren in de dijk, afkalving en wellen. Deze schades worden gemeld aan de zes dijkposten, die waar nodig maatregelen treffen.

De dijkwachten zijn herkenbaar aan speciale hesjes. Langs de dijk zijn de patrouilles per auto en te voet actief. Bewoners die in de buurt van een ‘zogenaamde schade’ wonen, worden door het waterschap vooraf op de hoogte gesteld van de oefening. Ook de gemeenten en de hulpdiensten zijn op de hoogte.

Crisisbeheersing

Door regelmatig te oefenen op noodsituaties is Waterschap Rivierenland goed voorbereid op zijn taken bij crisisbeheersing. Tijdens de oefening kijken waarnemers of de procedures goed verlopen, of het materieel in orde is en hoe de samenwerking verloopt.

Duizend kilometer dijken en kades

Waterschap Rivierenland zorgt voor veilige dijken en een evenwichtig watersysteem. Het waterschap beheert ruim 500 kilometer dijken langs de grote rivieren, en nog eens ruim 500 kilometer polder- en zomerkades. Om in tijden van storm, hoogwater en extreme neerslag of juist droogte dijken te inspecteren, staat een dijkleger paraat van ruim 300 mensen.