Waterberging en natte natuur gebundeld in Lexmond

9 november 2018 Meer ruimte om extreme hoosbuien op te vangen en tegelijk de natuur vooruit helpen. Dat doen Waterschap Rivierenland en de gemeente Vijfheerenlanden samen in Lexmond. Binnenkort start de aanleg van een waterberging van 0,6 hectare achter de brandweerkazerne aan de Driemolensweg.
Het weiland achter de brandweer wordt plas, de knotwilgen blijven behouden. (klik voor meer)
Het gebied waar de waterberging wordt aangelegd.

Met het project dienen gemeente en waterschap verschillende doelen, samen dragen zij de kosten. Het gebied in de polder Nes grenst aan de bebouwde kom van Lexmond. Een weiland wordt plas, sloten en duikers worden ruimer. Met de waterberging is de waterhuishouding robuuster; dat helpt om overlast te beperken bij hoosbuien en om water langer vast te houden bij droogte.

Knotwilgen

Tegelijk komen er natuurvriendelijke oevers, wat een impuls betekent voor de natte natuur: vogels, waterplanten, vissen en reptielen krijgen de ruimte. Knotwilgen en vrij uitzicht blijven behouden. Voor het beheer worden bij de brandweer een onderhoudspad en boothelling aangelegd. Bij de uitvoering van werkzaamheden wordt de uitruk van de brandweer niet gehinderd.

Ook in Ameide wordt gezocht naar eenzelfde oplossing.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Simon Opic, via s.opic@wsrl.nl