Waterschap en gemeente Leerdam ondertekenen overeenkomst Toezicht indirecte Lozingen

12 november 2018 Gemeente Leerdam en Waterschap Rivierenland hebben op 12 november 2018 een overeenkomst Toezicht indirecte Lozingen getekend. Het waterschap heeft, vanwege de overbelasting van de zuivering Leerdam, besloten om de gemeente te ondersteunen met het toezicht op de indirecte lozingen door bedrijven op het rioolwatersysteem.
Onder toeziend oog van wethouder T. Meijdam van gemeente Leerdam ondertekenen directeur J. Koetsenruijter en Hennie Roorda, heemraad van Waterschap Rivierenland, de overeenkomst
Onder toeziend oog van wethouder T. Meijdam van gemeente Leerdam ondertekenen directeur J. Koetsenruijter en Hennie Roorda, heemraad van Waterschap Rivierenland, de overeenkomst

Het waterschap heeft in 2009 aansluitvergunningen aan de gemeente Leerdam verleend voor lozingen door bedrijven op de riolering. De gemeente is belast met de vergunningverlening, toezicht en handhaving van lozingen op het openbaar riool (de zgn. indirecte lozingen). Om de hoeveelheid en de samenstelling van het afvalwater veilig te stellen, stelt de gemeente eisen aan de op het riool lozende bedrijven.

Door toenemende lozingen van bedrijven is de rioolwaterzuivering in Leerdam overbelast. Om deze reden betrekt de gemeente nu het waterschap bij het beheer van de indirecte lozingen. Samen gaan zij een gezamenlijke risicoanalyse van de indirecte lozingen opstellen en mogelijkheden voor gezamenlijke bedrijfscontroles verkennen. Het waterschap begeleidt ook de overdracht van deze taken per 1 januari 2019 aan de omgevingsdienst regio Utrecht.