Waterschap Rivierenland wint Waterinnovatieprijs 2018

29 november 2018 Donderdag 29 november hebben Waterschap Rivierenland, onderzoeksinstituut Deltares en de project overstijgende verkenning Piping de Waterinnovatieprijs 2018 ontvangen. De nieuwe techniek ‘grofzandbarrière’ is gekozen tot winnend project in de categorie ‘Waterveiligheid’.

Op natuurlijke wijze voorkomt de grofzandbarrière het probleem van piping. Bij piping stroomt er, bij een groot verschil in waterstand tussen rivier en achterland, water onder de dijk door. Als dit water te snel onder de dijk doorstroomt, zal steeds meer zand uit de ondergrond van de dijk meespoelen. En als er te veel zand is weggespoeld, zakt de dijk geheel in elkaar. De grofzandbarrière is een doorontwikkeling van het verticaal zanddicht geotextiel (VZG).

Bij de grofzandbarrière wordt een sleuf van grof zand in de teen van de dijk ingebracht. De grofzandbarrière laat het grondwater onder de dijk wel doorstromen, maar houdt de pipegroei - onder de dijk door - tegen. Zo wordt bezwijken van de dijk voorkomen.

Sneller, goedkoper, duurzamer

Werken met een grofzandbarrière is sneller, goedkoper en duurzamer dan de traditionele aanpak. Het oplossen van het pipinggevaar met een extra berm zorgt voor veel meer vervoer van grond en neemt veel ruimte in beslag. Het leveren en aanbrengen van een stalen damwanden is veel duurder dan een grofzandbarrière. De realisatie van de grofzandbarrière kan snel verlopen en er worden alleen natuurlijke materialen toegepast.

Juryoordeel

"Ruimte is vaak een probleem bij dijkversterkingen. Door daar op een andere manier naar te kijken, is een idee ontstaan dat uitgaat van een natuurlijke en duurzame benadering van het piping probleem. Het succes van deze innovatie schuilt volgens de jury in de eenvoud. De innovatie is kostenbesparend en in heel Nederland toepasbaar. Zeker als de geplande praktijktoepassing succesvol blijk te zijn. Daarnaast vindt de jury het een pluspunt dat er wordt ingezet op monitoring van deze eerste toepassing."

Winnaars Waterinnovatieprijs 2018