Alle dijkpercelen rivierenland weer onder contract

4 december 2018 Alle dijkhellingen van Waterschap Rivierenland waarop boeren en aannemers in 2019 gras kunnen oogsten, zijn inmiddels vergund. Ruim 650 hectare werd uitgegeven, een record.
Op de dijken van het waterschap kunnen soms schapen grazen, meestal wordt vooral gras geoogst.

Langs de grote rivieren en langs de boezems in de Alblasserwaard beheert het waterschap honderden kilometers aan boezemkades en rivierdijken. Voor een goede grasmat is maaien belangrijk. Dijkhellingen zijn te gebruiken voor het winnen van gras en in beperkte mate voor beweiding door schapen. De afgelopen weken zijn 52 dijktrajecten aanbesteed, één traject verviel.

Onderhoud en pacht

In totaal deden 27 verschillende inschrijvers 182 maal een bod. Soms was er maar één kandidaat, soms wel zeven. Het waterschap gaat nu overeenkomsten aan met 19 verschillende inschrijvers. Op het leeuwendeel van de dijktrajecten wordt een onderhoudsovereenkomst afgesloten. Op boezemkades in de Alblasserwaard geldt veelal een liberale pacht. Voor deze laatste variant was de belangstelling groot.