Succesvolle actie ‘Bezem door de middelenkast’ nu ook bij Waterschap Rivierenland

19 december 2018 De provincie Gelderland organiseert samen met onder andere waterschap Rivierenland in het voorjaar van 2019 een inzamelingsactie.

Vorige winter controleerden 374 agrariërs in de Achterhoek al hun middelenkast. Samen voerden ze bijna 10.000 kilo middelen af. ‘Door de middelen verantwoord af te voeren komen ze niet meer in het milieu terecht. Zo beschermen we onze gezondheid, bodem en water,’ vertelt milieugedeputeerde van de provincie, Bea Schouten.

Ik houd mijn kast redelijk bij

Agrariërs hebben vaak restanten van verouderde, of niet meer toegelaten middelen in de kast staan. Inleveren is moeilijk. Gemeentelijke milieustraten nemen vaak geen bedrijfsafval in. Laten ophalen door een afvalverwerker is ingewikkeld en duur. Om de afvoer beter te regelen, lanceerde de provincie Gelderland vorig voorjaar een bezemactie. Bijna 80% van de ondernemers die meedeed, liet middelen afvoeren. In totaal bijna 10.000 kilo.

Deelnemers waren blij met de actie. ‘Ik houd mijn kast redelijk goed bij. Toch staat er soms wat tussen wat niet meer mag. Dat we nu op deze wijze middelen kunnen afvoeren, dat is wel heel mooi,’ zegt akkerbouwer Ben Hasselo uit Eibergen.

Bezem door de middelenkast

De inzamelingsactie leverde vorig jaar zoveel op. Daarom wil de provincie de actie ook inzetten in Rivierenland, de Veluwe en de Gelderse Vallei. Agrariërs in die regio’s kunnen hun bestrijdingsmiddelenadviseur extra langs laten komen. Die gaat met de agrariër door de middelenkast heen. Zitten er verouderde middelen tussen, of middelen die om een andere reden niet meer mogen? Dan worden die gratis opgehaald. Adviseurs geven ook informatie over zuinig middelgebruik en minder milieubelastende alternatieven.

Risico voor bodem, water en gezondheid

Verboden en oude bestrijdingsmiddelen vormen een risico voor volksgezondheid en milieu. Ze zijn slecht voor de bodem en kunnen de kwaliteit van ons drinkwater aantasten. In driekwart van de meetpunten voor grondwater vinden we bestrijdingsmiddelen. Ook in oppervlaktewater komen de middelen regelmatig voor. Ze doden waterorganismen en verstoren het hele waterecosysteem.

Provincie en waterschappen vinden daarom dat verouderde, of inmiddels verboden middelen uit de roulatie moeten. “Met de inzamelingsactie willen we samen met de provincie agrariërs helpen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en daarmee de waterkwaliteit nu én in de toekomst garanderen,” aldus Mathieu Gremmen, waarnemend dijkgraaf Waterschap Rivierenland.

Inschrijven

Inschrijven kan voor Gelderse ondernemers vanaf december 2018 tot eind februari 2019 op de website Bezem door de middelenkast.

 

Lees meer over

Schoon water