Minister opent pilot rioolwaterzuivering voor verwijdering medicijnresten

18 december 2018 Gister opende minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat de pilot op de rioolwaterzuivering in Aarle-Rixtel, waarmee medicijnresten uit het afvalwater kunnen worden verwijderd.
Opening pilot 'medicijnresten uit het afvalwater' door minister Cora van Nieuwenhuizen.

“Vandaag zetten we weer een belangrijke stap voorwaarts voor schoon water. De pilot van de rioolwaterzuiveringsinstallatie staat symbool voor de pragmatische en resultaatgerichte werkwijze van de Nederlandse watersector!”, aldus de minister tijdens de opening. De opening gebeurde in aanwezigheid van bestuurders uit de watersector.

De gehele watersector - waterschappen, gemeenten, provincies, drinkwaterbedrijven, RIVM, Rijkswaterstaat en het Rijk - werkt samen met de zorgsector hard om de oppervlaktewaterkwaliteit te verbeteren en de drinkwaterbronnen schoon te houden.

Onderzoek Rioolwaterzuivering Papendrecht
Op de rioolwaterzuivering Papendrecht van Waterschap Rivierenland heeft eerder onderzoek plaatsgevonden naar het verwijderen van medicijnresten uit afvalwater. Via een dosering van poederkool in het bestaande zuiveringsproces zijn microverontreinigingen succesvol uit afvalwater verwijderd. Met deze kennis én het doel om resten van geneesmiddelen en andere microverontreinigingen tegen zo laag mogelijke kosten op rioolwaterzuiveringen te verwijderen, neemt Waterschap Rivierenland, samen met elf andere waterschappen, plaats in de Community of Practice’. Hierin wordt kennis en ervaring op het gebied van medicijnrestverwijdering verder vertaald naar eigen rioolwaterzuiveringen.