Stankoverlast door olie op Merwedekanaal

14 december 2018 Een olieachtige substantie op het Merwedekanaal tussen Arkel en Meerkerk zorgt voor stankoverlast. Waterschap Rivierenland probeerde het op te ruimen en onderzoekt de herkomst.
Bij de brug naar Weverwijk is het opruimen gestart.
Op het Merwedekanaal is de olieachtige substantie goed te zien.
Over een lengte van zo'n vijf kilometer is een spoor te zien.

Donderdagavond werd de substantie aangetroffen over een afstand van zo’n vijf kilometer, tussen de spoorbrug bij Arkel en de brug van Meerkerk naar Weverwijk. Omwonenden langs de Bazdijk en de Kanaaldijk kunnen overlast ervaren door stank. De substantie bleek te dun om effectief te kunnen opruimen. Door verdunning en afbraak moet het verdwijnen. De scheepvaart ondervindt vooralsnog geen hinder van de werkzaamheden, wel wordt gevaren met aangepaste snelheid.