Waalfront krijgt groene dijk met uitzicht op de Waal

11 december 2018 Het Waalfront in Nijmegen krijgt een toekomstbestendige, veilige, deels groene waterkering die het voormalig industriegebied vergroent en het uitzicht op de rivier terugbrengt. Waterschap Rivierenland, Provincie Gelderland en de gemeente Nijmegen werken samen om een waterkering te realiseren die meerwaarde biedt aan de nieuwe wijk Waalfront. De partijen nemen ieder een gelijk deel van de kosten (geraamd op ca 5,2 miljoen eur0) voor hun rekening. Ontwikkelbedrijf Waalfront realiseert de waterkering tegelijk met park Fort Krayenhoff en de woningbouw tussen nu en 2025. Partijen tekenden daarvoor vandaag (10 december) een intentieovereenkomst.

De nieuwe waterkering moet voor bewoners en bezoekers van het gebied een mooie verblijfsplek worden. Waar mogelijk: langs de haven en door park Fort Krayenhoff komt er een groene dijk. Rond het Honigcomplex komt een nieuwe oplossing voor de waterkering buitenom, die wordt geïntegreerd in de wanden van de te realiseren parkeergarages in het nieuwe gebied. Daardoor kan de huidige waterkering langs het water worden verlaagd (wat de stevigheid ten goede komt) en wordt het contact van het gebied met de rivier hersteld. Het Honig-complex komt daardoor buitendijks te liggen en zal bij renovatie overstromingsbestendig worden gemaakt.

Naar verwachting zal voor Nijmegen door stijgende rivierafvoer pas na 2040 een veiligheidsopgave ontstaan. Met de herinrichting en herbestemming van het Waalfront grijpt het waterschap de gelegenheid aan om de waterveiligheid over een lengte van 1,1 km nu tegen de laagste maatschappelijke kosten toekomstbestendig te maken.

Planning en realisatie

De definitieve ontwerpen van de waterkering worden in 2019 en 2020 uitgewerkt en ter inzage gelegd.  De woningbouw in het Waalfront is de komende jaren nog in volle gang en lopen zeker tot 2025.De werkzaamheden en procedures die moeten worden uitgevoerd voor waterveiligheid zullen steeds iets vooruitlopen op de woningbouw.