Dooi zet door, gemalen draaien weer

25 januari 2019 Nu de dooi doorzet, draaien de gemalen van Waterschap Rivierenland weer. De verwachting is dat na het weekend de meeste sneeuw en ijs verdwenen zijn. In de Alblasserwaard greep het waterschap de korte vorstperiode aan om riet te maaien.
Roet maaien bij Oud Alblas, in de Alblasserwaard.
De polderkades bij Oud Alblas zijn door de vorst goed bestand tegen zwaar materieel.
Het maaisel wordt afgeleverd bij een veehouder in Oud Alblas.
Bij het maaien wordt vermeden dat riet op het ijs komt. Helaas bleef het ijs dun.

Vorige week zette het waterschap waar mogelijk gemalen stil, in de hoop op een mooie ijsvloer op sloten en weteringen. Maar dat viel tegen, door sneeuwval en matige vorst. Al met al is er in het rivierengebied mondjesmaat geschaatst, hooguit bij enkele ijsverenigingen en op uiterwaarden. Gisteren waren medewerkers van het waterschap druk om gemalen ijsvrij te maken, vandaag zijn vele weer in gebruik.

Maaien van riet

In de Alblasserwaard is de vorst van deze week aangegrepen om riet te maaien; de bevroren oevers en kades zijn dan beter bestand tegen zwaar materieel. Daarbij wordt vermeden dat maaisel op het ijs komt. Waar dat kan, wordt het riet door agrariërs gebruikt in stallen, in plaats van stro.