Openbare inschrijvingen 2019 voor verpachten agrarische percelen van Waterschap Rivierenland

16 april 2019 Op dinsdag 30 april 2019 zijn agrariërs van harte welkom om tijdens de openbare inschrijvingen bij de Rioolwaterzuiveringsinstallatie in Zaltbommel in aanmerking te komen voor de pacht van drie agrarische percelen van het waterschap.

Waterschap Rivierenland heeft landbouwpercelen in eigendom om projecten (bijvoorbeeld waterberging, natuurvriendelijke oevers en dijkversterkingen) te realiseren. Percelen die op dit moment niet door het waterschap in gebruik zijn, worden tijdelijk in liberale pacht uitgegeven. In november 2018 en februari 2019 hebben de eerste rondes van gunning plaatsgevonden. Op 30 april  2019 worden de, voor 2019, laatste percelen gegund.

Drie agrarische kavels
Er worden in april 2019 drie kavels door het waterschap aangeboden. Het gaat om percelen in de uiterwaarden van Well. De grootte is ongeveer 3,5 hectare per perceel. De hoogste inschrijver krijgt de kavel, na gunning, door middel van een pachtovereenkomst toegewezen.

De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 8 maanden (1 mei 2019 t/m 31 december 2019). Alleen agrarische ondernemers binnen het beheersgebied van Waterschap Rivierenland mogen inschrijven.

Hoe werkt het?
De openbare inschrijving is op dinsdag 30 april 2019.

Kavelnummers:  23 t/m 25 (Well)
Inleveren inschrijving: tussen 12.00 en 12.30 uur
Opening inschrijvingen in openbaarheid: vanaf circa 12.45 uur
Waar: Rioolwaterzuiveringsinstallatie Zaltbommel, Onderlangsweg 3 in Zaltbommel

Situering van de kavels en procedure

Onderstaand het overzicht van de inschrijfformulieren per kavel, inclusief kaart:

23. Well, Welleindsedijk ± 03.26.63 ha, inschrijfformulier

24. Well, Welleindsedijk ± 03.44.99 ha, inschrijfformulier

25. Well, Welleindsedijk ± 03.85.54 ha, inschrijfformulier

Meer informatie over de procedure vindt u hier in de ‘voorwaarden en bepalingen pacht  2019’.

Het inschrijfformulier kan in een gesloten envelop  o.v.v. Waterschap Rivierenland Inschrijving Pacht KAVEL (kavelnummer noteren) tussen 12.00 en 12.30 uur, worden ingeleverd door overhandiging van de envelop aan de medewerker van het waterschap (Team Grondzaken), die de opening van de enveloppen coördineert.

Meer informatie
Voor meer informatie neemt u contact op met Moniek Evers van Team Grondzaken, 0344 649 113.