Start energietransitie in de regio Gorinchem en Molenlanden

23 januari 2019 Maandagavond 21 januari was de officiële start van de energietransitie in de regio Gorinchem en Molenlanden. Diederik Samsom, leider van de klimaattafel Gebouwde Omgeving, was daarbij. Hij heeft veel landelijke kennis om te delen en gaf het debat over de overgang van fossiele naar hernieuwbare energievormen een extra impuls. Die avond is een hele concrete eerste stap gezet met de ondertekening van de ‘Intentieverklaring Gildenwijk op duurzame warmte’.
Arjan ten Elshof, directeur duurzame energie HVC, Marije Buursink, directeur-bestuurder Poort6, Han Weber, gedeputeerde provincie Zuid-Holland, Eelke Kraaijeveld, wethouder Duurzaamheid gemeente Gorinchem.

Van het gas af
Gorinchem en Molenlanden vormen een Regionale Energie Strategie (RES)-regio. Samen zoeken ze naar oplossingen om de energietransitie hier te versnellen. Dat geldt voor zowel bedrijven, inwoners als maatschappelijke organisaties, die allemaal waren.

Warmtenet Gildenwijk
Een alternatieve energievorm kan bijvoorbeeld geleverd worden door het aanleggen van een warmtenet. Die mogelijkheid wil Gorinchem onderzoeken voor de Gildenwijk. Op 21 januari werd daarom de ‘Intentieverklaring Gildenwijk op duurzame warmte’ getekend.

Zo gaan gemeente, woningcorporatie, provincie, energieleverancier en netbeheerder lokaal gezamenlijk aan een duurzame toekomst werken. Waterschap Rivierenland ondersteunt dit initiatief door de informatie en kennis, die van belang zijn voor het slagen van het project, te delen. Er worden verschillende duurzame warmtebronnen onderzocht, zoals aardwarmte, restwarmte van bedrijven en energie uit oppervlaktewater.

Samen met bewoners
Naast het milieu houden de partijen ook rekening met de portemonnee van de inwoners. Een warmtenet kan er (samen met andere energievriendelijke maatregelen) voor zorgen dat de energielasten flink dalen. De vier partijen gaan met elkaar onderzoeken op welke wijze het vervangen van aardgas het beste kan gebeuren. Bij de plannen wordt een klankbordgroep van bewoners betrokken. De resultaten van de studie in de Gildenwijk worden voor de zomer 2019 verwacht.

Wethouder Eelke Kraaijeveld: “We zetten grote stappen op het gebied van de energietransitie. Daar is al veel over gesproken en wordt nog veel over besloten. Het leek tot nu toe ver weg. Maar bewoners en bedrijven gaan het ook concreet merken op korte termijn. Als eerste in de Gildenwijk, in waarschijnlijk 5 tot 7 jaar. Maar we gaan wijk voor wijk onderzoeken hoe we het beste af kunnen van het gas.”