Grondwater groot deel rivierengebied weer op peil dankzij … de rivieren en de regen

12 maart 2019 Bij de start van het voorjaar is in het grootste deel van het rivierengebied het grondwater weer op peil. Dat is vooral te danken aan de grote rivieren. Inmiddels helpt ook de regen om het grondwater weer op peil te brengen en daarmee ook het water in sloten en vaarten. Over waterpeilen, klimaat en bodemdaling gaat het vanavond in ons tweede debat over de verkiezingen, in theater Vijfzinnen (Nieuwe Doelen) in Gorinchem.
Het grondwater meetpunt in de laaggelegen Alblasserwaard toont dat de stand al in december weer was hersteld.

De uitzonderlijke droogte van vorig jaar hield lang aan. Op dit moment kampt het hoger gelegen deel van Nederland nog steeds met lage grondwaterstanden. In het rivierengebied zette het herstel van het grondwater al in bij de eerste stijging in de grote rivieren, afgelopen december. Inmiddels is het grondwater in het grootste deel van het rivierengebied weer op peil en de komende dagen wordt op de grote rivieren een nieuwe golf verwacht.

De relatie van grondwater met de rivieren is groot. De regen van deze maand helpt ook om het grondwater weer op peil te brengen en daarmee ook het water in sloten en vaarten. Het waterschap is nu bezig dat peil geleidelijk op te hogen, aan het begin van het groeiseizoen van natuur en landbouw.

Verkiezingsdebat 12 maart in Gorinchem

Op woensdag 20 maart 2019 zijn de waterschapsverkiezingen. Bodemdaling en klimaatverandering zijn belangrijke thema’s in de verkiezingsdebatten over Waterschap Rivierenland, gisteren in Nijmegen en vandaag in Gorinchem. Het debat in Gorinchem vindt plaats om 20.00 uur in theater De Vijfzinnen (Nieuwe Doelen), onder leiding van Hans Etman en met kenners Gilles Erkens (bodemdaling) en Niko Wanders (klimaatverandering).