Handen ineen op voormalige scheepswerf Alblasserdam

8 maart 2019 De voormalige scheepswerf Mercon Kloos in Alblasserdam ontwikkelen en meteen de dijk versterken. Dat gaat hand in hand, vindt Goos den Hartog, heemraad van Waterschap Rivierenland. Het waterschap was gisteren één van de ondertekenaars van een intentieovereenkomst.
Namens Waterschap Rivierenland tekende heemraad Goos den Hartog (2e van rechts).

Al ruim tien jaar staan de gebouwen van de voormalige scheepswerf leeg, tussen rivier de Noord en de dijkweg tussen Alblasserdam en Kinderdijk. Ontwikkelaar Whoonapart wil het gebied herontwikkelen met woningbouw, een hotel en een museum. Waterschap Rivierenland zal de rivierdijk versterken. Het waterschap verwacht dat op termijn ook deze dijk moet worden versterkt om aan nieuwe normering te voldoen.

Ook de gemeente en de provincie tekenen. Daarmee start een verkenning naar de plussen en minnen van de combinatie van dijkversterking en gebiedsontwikkeling.

Meerwaarde

Meerwaarde van de combinatie kan winst zijn in ruimtelijke kwaliteit, bijvoorbeeld door het parkeren op te nemen in het dijkontwerp. Bewoners hebben dan maar één keer te maken met overlast en er worden kosten bespaard. Een nadeel kan zijn dat de dijk eerder wordt versterkt dan financieel was voorzien.

Synergie

Goos den Hartog maakt zich sterk voor initiatieven met maatschappelijke synergievoordelen. “We investeren in onderzoek naar de haalbaarheid van dit initiatief om met elkaar vast te kunnen stellen hoe we die voordelen het beste kunnen benutten.” De vier partijen willen in juli van dit jaar de balans opmaken.