Waterschap oefent met kering Kromme Nol in Afgedamde Maas

8 maart 2019 Op dinsdag 26 maart oefent Waterschap Rivierenland met de hoogwaterkering Kromme Nol in de Afgedamde Maas. Met deze schuif wordt tijdens hoogwater op de Maas voorkomen dat het waterpeil in de Afgedamde Maas te hoog wordt. Gedurende de afsluiting is het scheepvaartverkeer gestremd.
De Kromme Nol tijdens een eerdere sluiting.

De stalen hefdeur, 52 meter breed en 9 meter hoog, zorgt er tijdens hoogwater op de Maas voor dat het waterpeil in de Afgedamde Maas niet te hoog wordt. Als bij hoogwater de Kromme Nol en de Wilhelminasluis bij Andel sluiten, vormen Altena en de Bommelerwaard één dijkring: één geheel, met de Afgedamde Maas als ‘binnenwater’.

Hoogwaterseizoen

Ieder jaar sluit het waterschap tweemaal de Kromme Nol ter hoogte van Wijk en Aalburg; vlak voor en vlak na het winterse hoogwaterseizoen. Tijdens de oefening kijkt het waterschap de techniek, protocol en samenwerking met partners als Rijkswaterstaat en gemeenten.

Stremming scheepvaart

Als gevolg van het sluiten van de hoogwaterkering Kromme Nol zal op 26 maart het scheepvaartverkeer van 08.30 uur tot 13.00 uur zijn gestremd. Rivierbeheerder Rijkswaterstaat zal de sluiting op gebruikelijke wijze communiceren.

Duizend kilometer dijken en kades

Waterschap Rivierenland werkt aan veilige dijken, schoon water en voldoende water. Het waterschap beheert ruim 500 kilometer dijken langs de grote rivieren, en ook nog eens ruim 500 kilometer kleinere dijken en kades.