Waterschap Rivierenland organiseert bijeenkomst in Groot-Ammers

15 maart 2019 Op maandagavond 25 maart organiseert het waterschap een informatiebijeenkomst over een eventueel nieuw boezemgemaal in Groot-Ammers. De bijeenkomst vindt plaats in het Hof van Groot Ammers aan de Bernhardstraat 15 te Groot-Ammers en start om 19.30 uur.

Het waterschap is sinds oktober 2018 bezig met een verkenningsfase om te onderzoeken welke maatregelen in het hoofdwatersysteem nodig zijn om ook in de toekomst een klimaatbestendig watersysteem te hebben in de Alblasserwaard. De omgeving van Groot-Ammers en Hardinxveld is al eerder met het waterschap in gesprek geweest over mogelijke locaties voor één of twee nieuwe boezemgemalen. Op 25 maart zal men toelichten welke varianten er nog in beeld zijn en wat de effecten zijn op de omgeving. Tijdens deze bijeenkomst hoopt het waterschap te horen hoe de omgeving aankijkt tegen de verschillende varianten zodat het bestuur dit kan meenemen in de besluitvorming over de boezembemaling van de nieuwe overwaard.

Belangstellenden zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden via A5H@wsrl.nl. Voor meer informatie kan men de website raadplegen onder ‘werk in uitvoering’ en ‘Alblasserwaard-Vijfheerenlanden’.