Advies informateur Harm-Jan van Schaik over voortgang bestuursakkoord

19 april 2019 Informateur voor Waterschap Rivierenland, Harm-Jan van Schaik heeft zijn verkenning afgerond en een advies opgeleverd aan de fractievoorzitters van de partijen in het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland.
Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland.

Uit het advies blijkt dat een breed gedragen bestuursakkoord op hoofdlijnen mogelijk is. Van Schaik stelt voor om dit in een werkatelier met het volledige algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland verder uit te werken. Dit advies is overgenomen door de fractievoorzitters en zal volgende week een vervolg krijgen. Over de andere benoemde onderwerpen in het advies van Van Schaik zijn geen besluiten genomen; deze zijn teruggelegd bij de fracties.

De informateur heeft van de fractievoorzitters de opdracht gekregen om leiding te geven aan het vervolgproces. Hiermee is de formatieprocedure gestart.

Het volledige advies van informateur Harm-Jan van Schaik staat hier.

Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met CDA-fractievoorzitter Henk Driessen, h.driessen@wsrl.nl.