Geen risico door lozen van water op de Linge

24 april 2019 Waterschap Rivierenland pompt sinds twee weken water weg uit het afgedamde gebied bij Spijk naar de Linge. Media en bewoners uit het gebied hebben zorgen geuit over de gevolgen voor de waterkwaliteit in de Linge bij Gorinchem. Deze zorgen zijn niet nodig. Het water is door de genomen maatregelen voldoende schoon om gereguleerd via de Linge af te voeren. De nog resterende metalen worden vervolgens sterk verdund door de hoeveelheid water in de Linge.
kaartje omgeving Spijk

Het afvoeren van water uit het afgedamde gebied is nodig. Het voorkomt namelijk dat de dammen bij regen overstromen, waardoor de vervuiling buiten het afgedamde gebied komt. Tegelijkertijd is er binnen het afgedamde gebied wel capaciteit om het water enige tijd op te vangen. Metingen tonen aan dat vervuiling in het water na verloop van tijd afneemt. Door op strategische momenten water te verpompen, komen er zo min mogelijk metalen op de Linge. De metalen die wel in de Linge terecht komen, worden vervolgens sterk verdund door de hoeveelheid water in de Linge.

Waterkwaliteit Linge blijft goed

Waterschap Rivierenland meet de kwaliteit van het water continu. Dit geldt zowel voor het water binnen het afgedamde gebied als het water op de Linge. Metingen tonen aan dat contact met oppervlaktewater van de Linge kan zoals gewoonlijk. Op de Linge bij Gorinchem is het overigens in verband met de scheepvaart verboden om te zwemmen. Waterschap Rivierenland raadt inwoners aan om op www.zwemwater.nl te kijken voor geschikte locaties om te zwemmen.

Antwoorden op veelgestelde vragen:

·         Wat doen jullie om te zorgen dat de verontreiniging niet buiten het gebied verspreidt?
We hebben het gebied afgedamd. Om te zorgen dat deze dammen uiteindelijk niet overstromen, voeren we het water uit het afgedamde gebied bij Spijk af. Dit doen we door het weg te pompen naar de Linge, ter hoogte van de verkeersbrug bij Gorinchem.

·         Zorgt het afvoeren van vervuild water niet voor vervuiling op de Linge?
Metingen binnen de dammen tonen aan dat de vervuiling in het water na verloop van tijd afneemt en geen acuut gevaar oplevert. Op de rivier is de verdunning groot, waardoor het risico voor ecologie en natuur nihil is. Voor alle zekerheid ontziet het waterschap de kwetsbare natuur in de bovenstroomse uiterwaarden van de Linge.

·         Is er een risico voor mensen en dieren die in contact komen met water uit de Linge?
We raden binnen het afgedamde gebied contact met oppervlaktewater af. Op de Linge is de verdunning groot, waardoor het risico nihil is. Contact met oppervlaktewater van de Linge kan zoals gewoonlijk.

·         Mag mijn hond dan nog zwemmen in de Linge?
Ja, de verdunning op de rivier is erg groot. Je hond mag gewoon zwemmen in de Linge.