Waterschap pompt water weg en beperkt afdamming Spijk

18 april 2019 Waterschap Rivierenland pompt sinds vorige week water weg uit het afgedamde gebied bij Spijk naar de Linge. Het water is door de genomen maatregelen voldoende schoon om gereguleerd af te voeren. Door enkele dammen te verleggen, wordt het geblokte gebied kleiner en kunnen enkele sloten worden vrijgegeven.

Het afvoeren van het water uit het afgedamde gebied voorkomt dat dammen overstromen bij nieuwe neerslag. Daarmee houdt het waterschap controle over het waterpeil en de waterverontreiniging. Buiten de dammen is het water niet vervuild, net als bijvoorbeeld het water in het Lingebos.

Kwetsbare natuur ontzien

Binnen de dammen wordt minder vervuiling gemeten na de maatregelen van het waterschap. Het waterschap blijft daarom het water afvoeren uit het gebied, via leidingen over de Zuiderlingedijk naar het zomerbed van de Linge, ter hoogte van de verkeersbrug bij Gorinchem. Op de rivier is de verdunning groot, waardoor het risico voor ecologie en natuur klein is. Metingen bevestigen dit. Door hier af te voeren, ontziet het waterschap voor alle zekerheid de kwetsbare natuur in de bovenstroomse uiterwaarden van de Linge.

Enkele sloten vrijgegeven

Door dammen te verleggen, verkleint het waterschap het afgedamde gebied. Daardoor zijn enkele sloten weer vrijgegeven, ten zuiden van het Lingebos. Binnen het afgedamde gebied (gearceerd op de kaart) wordt contact met en gebruik van oppervlaktewater nog steeds streng ontraden.