Formatie Waterschap Rivierenland afgerond

16 mei 2019 Formateur van Waterschap Rivierenland, Harm-Jan van Schaik heeft zijn opdracht afgerond. Na een intensieve periode van informeren en formeren is een breed gedragen bestuursakkoord op hoofdlijnen tot stand gekomen.
Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland

Voor de bestuurlijke uitvoering van dit akkoord zijn vijf kandidaat-heemraden geselecteerd. In de openbare AB-vergadering op 24 mei om 14.00 uur wordt het Algemeen Bestuur gevraagd in te stemmen met dit bestuursakkoord en kandidaat-heemraden te benoemen.

Het beoogde college ziet er als volgt uit:

 

  • Co Verdaas (dijkgraaf)
  • Henk Driessen (CDA – watersysteem, muskusrattenbeheer)
  • Hennie Roorda (Water Natuurlijk – waterveiligheid)
  • Henk van ’t Pad (PvdA – waterketen)
  • Goos den Hartog (SGP/ChristenUnie – middelen en wegen)
  • Mathieu Gremmen (Ongebouwd – watersysteem, tevens eerste loco-dijkgraaf)