Leren over water tijdens Techniekmanifestatie Game On 2019

3 juni 2019 Op dinsdag 4 juni en woensdag 5 juni vindt de 7e editie van Techniekmanifestatie Game On 2019 in de Evenementenhal in Gorinchem plaats. Het waterschap is aanwezig met een stand op het Water & Groen plein. Daar staan ook de collega’s van Muskusrattenbeheer en andere partners uit de watersector. Studenten van de opleiding Watermanagement van het Wellant-College begeleiden het programma op het Water & Groen plein.

Kennis maken met Water en Techniek

De techniekmanifestatie is een evenement voor leerlingen van groep 7/8 van het basisonderwijs en leerjaar 1 van het voortgezet onderwijs om kennis te maken met techniek. We laten de leerlingen zien dat kiezen voor techniek breed is en dat je daarmee ook in de veelzijdige waterwereld terecht kunt komen. Water en techniek zijn aan elkaar verbonden. 77 scholen uit de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, West Betuwe en Altena met totaal 3671 leerlingen bezoeken het evenement.

Spelenderwijs leren over Schoon water, Voldoende water en Sterke dijken

De leerlingen worden in groepjes via gekleurde routes langs de verschillende stands geleid.
In de stand van het waterschap kunnen de leerlingen kennis maken met de verschillende taken van het waterschap door middel van interactieve spellen.

We leggen de leerlingen uit hoe we van vies (afval)water weer schoon water maken. Met het rioolspel maken we de leerlingen bewust van wat er wel/niet door het riool gespoeld mag worden.

Ook maken we leerlingen bewust van het feit dat we in een gebied wonen dat bij extreem hoogwater kan overstromen. We leggen ze uit hoe belangrijk het is dat we in het rivierengebied sterke dijken hebben. Het waterschap doet er alles aan om de dijken zo sterk en veilig mogelijk te maken en houden. De collega’s van Muskusrattenbeheer vertellen over de gevaren van de muskusrat voor de dijken en wat ze daaraan doen. Met het spel “wat neem jij mee naar zolder?” ervaren de leerlingen wat ze moeten doen als het toch een keer mis gaat. 

Met de watertafel geven we uitleg over wateroverlast in de stad als gevolg van klimaatverandering. Hoe kunnen we in de toekomst omgaan met de toenemende hoeveelheid water en kan water-overlast voorkomen worden? We nodigen de leerlingen uit daarover mee te denken. Met de watertafel maken inzichtelijk hoe we met elkaar met de verschillende maatregelen de wateroverlast in de stad na een hoosbui, daadwerkelijk kunnen verminderen.

Met het Ons Water blokkenspel mogen ze leerlingen creatief aan de slag om een aansprekende zin te maken met water.

Avondopenstelling op dinsdag voor belangstellenden

De leerlingen bezoeken Game On overdag, echter ook andere belangstellenden, zoals vertegenwoordigers van gemeenten en bedrijven zijn van harte welkom om kennis te maken met dit voor de regio unieke evenement tijdens de avondopenstelling op dinsdag 4 juni. Meer informatie over de Game-on is te vinden op: https://www.schoolenbedrijf.nl/game-on/