352 aanmeldingen in Rivierenland voor ‘Bezem door de middelenkast’!

2 juli 2019 De provincie Gelderland organiseerde aan het begin van dit jaar samen met Waterschap Rivierenland en Waterschap Vallei en Veluwe een inzamelingsactie voor verouderde, niet meer toegelaten gewasbeschermingsmiddelen. In totaal waren er dit jaar maar liefst 505 aanmeldingen, waarvan 352 in het werkgebied van Waterschap Rivierenland en 153 in Waterschap Vallei en Veluwe.

Ook voor de tweede keer een succes

Agrariërs hebben vaak restanten van verouderde, of niet meer toegelaten middelen in de kast staan. Inleveren is moeilijk. Gemeentelijke milieustraten nemen vaak geen bedrijfsafval in. Laten ophalen door een afvalverwerker is ingewikkeld en duur. Om de afvoer beter te regelen, lanceerde de provincie Gelderland in het voorjaar van 2018 een bezemactie in een gedeelte van de provincie. Door het grote succes werd de actie deze winter herhaald in de hele provincie. Deze er werd maar liefst ruim 13.000 kilo opgehaald, waarvan 9.825 kilo in het werkgebied van Waterschap Rivierenland.

Bezem door de middelenkast

De inzamelingsactie hield in dat agrariërs in die regio’s hun gewasbeschermingsmiddelenadviseur extra langs konden laten komen. Die ging met de agrariër door de middelenkast heen. Zaten er verouderde middelen tussen, of middelen die om een andere reden niet meer mogen? Deze werden gratis opgehaald. Adviseurs gaven ook informatie over zuinig middelgebruik en minder milieubelastende alternatieven.

Risico voor bodem, water en gezondheid

Verboden en oude gewasbeschermingsmiddelen vormen een risico voor volksgezondheid en milieu. Ze zijn slecht voor de bodem en in oppervlaktewater komen de middelen regelmatig voor. Ze doden waterorganismen en verstoren het waterecosysteem.

Provincie en waterschappen vinden daarom dat verouderde, of inmiddels verboden middelen uit de roulatie moeten. “Met het resultaat van de inzamelingsactie hebben we bewezen dat we samen met de agrariërs werken aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. We nemen daarmee de waterkwaliteit nu én in de toekomst serieus,” aldus Mathieu Gremmen, heemraad watersysteem Waterschap Rivierenland.