Voor het eerst vangt de Noordwaard overtollig water op. Precies met dat doel is het natuurgebied bij de Biesbosch ontpolderd. Dit verlicht de druk op de dijken langs de Merwede die Waterschap Rivierenland beheert ter bescherming van de Alblasserwaard en Altena.

De Noordwaard werd in 2015 ontpolderd in het kader van project Ruimte voor de Rivier. Rivierdijken werden afgegraven. Hoge afvoeren op de grote rivieren kunnen worden opgevangen. Op dit moment valt zo’n piek samen met een westerstorm, die zeewater opstuwt. Vanmiddag stijgt het getij tot 2,37m +NAP, ruim boven de drempel van de Noordwaard. Pas op woensdag komt de vloed niet meer zo hoog. De hoogte van officieel hoogwater (2,50m +NAP) wordt waarschijnlijk net niet gehaald.

De Noordwaard op maandagochtend 10 februari, toen de vloed net de drempel bereikte. Vanmiddag staat hier een flinke stroming.

Rivierdijken

Het meestromen van de Noordwaard betekent dat het water in Gorinchem en Dordrecht minder hoog tegen de rivierdijken staat. Volgens Rijkswaterstaat kan dit in Gorinchem oplopen tot een verschil van 30 centimeter. Zo zorgen Rijkswaterstaat en de waterschappen voor droge voeten in het rivierengebied.
 

25 jaar na 1995

Vorige week was het 25 jaar geleden dat het rivierwater extreem hoog tegen de dijken stond. In het rivierengebied was de dreiging zo groot dat mensen huis en haard moesten verlaten. Hoogwater is niet te onderschatten. Met #hohohoogwater vertelden de waterschappen het verhaal van toen, nu en de toekomst in de Nederlandse delta.