Voor het eerst vangt de Noordwaard overtollig water op. Precies met dat doel is het natuurgebied bij de Biesbosch ontpolderd. Dit verlicht de druk op de dijken langs de Merwede die Waterschap Rivierenland beheert ter bescherming van de Alblasserwaard en Altena.