Met de komst van de Omgevingswet neemt Waterschap Rivierenland regels over de openbare ruimte op in de waterschapsverordening. De waterschapsverordening vervangt met de komst van de Omgevingswet de regels die nu in de Keur staan. 

Nieuw in de waterschapsverordening wordt de koppeling van de regels aan een digitale kaart. Deze kaart geeft aan waar en welke regels van de waterschapsverordening gelden. Deze regels op de kaart noemen we werkingsgebieden en het is de eerste keer dat we deze werkingsgebieden ter inzage leggen en vaststellen.

Terinzagelegging

Voordat het Algemeen Bestuur overgaat tot vaststelling van de aanwijzing en begrenzing van de digitale kaart bij de waterschapsverordening, ligt het ontwerpbesluit vanaf maandag 29 augustus tot maandag 10 oktober 2022 ter inzage. U kunt deze hier (externe link) inzien of op het kantoor van het waterschap, De Blomboogerd 1 te Tiel. Wilt u langskomen en een uitleg ontvangen? Mail dan naar omgevingswet@wsrl.nl. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen om een afspraak te maken.

Waar kan ik de werkingsgebieden zien?

De nieuwe werkingsgebieden zijn beschikbaar via een interactieve kaart. U kunt inzoomen naar een locatie of zoeken op adres of postcode.

De kaart op volledig scherm bekijken? Kijk hier(externe link)
Klik hier (externe link)om de werkingsgebieden bij de waterschapsverordening in pdf-formaat te bekijken.

Wilt u reageren?

Heeft u na het bekijken van deze documenten een vraag of wilt u een zienswijze indienen? Stuur dan een mail naar omgevingswet@wsrl.nl. Of vul direct hier direct de zienswijze in. De inzagetermijn loopt tot 10 oktober 2022.

Alles over de Omgevingswet en Waterschap Rivierenland vindt u hier.